Reklama Gora
http://twojemiastopasji.produktyfinansowe.pl/e/lead/724/

Regulamin

Niniejszy regulamin jest dokumentem o charakterze porozumienia pomiędzy wydawcą serwisu bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl a wszystkimi Użytkownikami. Wydawcą serwisu bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl jest firma Grupa Medialna Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszego serwisu. Odwiedzając nasz serwis, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z serwisu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego CashBill, Transferuj.pl, Dotpay. Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności. 1. Charakter i cele serwisu bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl Serwis bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl działa jako portal informacyjno-promocyjny. Głównym celem serwisu jest gromadzenie ofert właścicieli obiektów noclegowych, którzy chcą promować swoje usługi. Serwis bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl nie pośredniczy w transakcjach związanych z ogłoszeniami w tym serwisie. Wszelkiego typu zapytania prosimy kierować bezpośrednio do ogłoszeniodawcy. My ze swojej strony udostępniamy jedynie miejsce na ogłoszenia. 2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych Dodanie swojej oferty do bazy serwisu bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl musi zostać poprzedzone bezpłatną rejestracją. Po pomyślnej rejestracji Użytkownik nabywa uprawnienia do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodanie oferty. Dane przekazywane podczas rejestracji są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności. 3. Prawa i możliwości Użytkowników serwisu Rejestracja w serwisie bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl oznacza: - akceptację regulaminu korzystania z serwisu, - świadomość Użytkownika w kwestii zabezpieczania swojego hasła i konta przed nieuprawnionym dostępem, - zgodę Użytkownika, by odpowiadać za wszystkie działania i skutki spowodowane nieuprawnionym dostępem do serwisu przez osoby, którym udostępnia swój login i hasło, - zobowiązanie się powiadomienia administracji serwisu o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do serwisu za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w serwisie z Twojego konta pocztowego. 4. Przestrzeganie praw własności Serwis bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl zawiera materiały chronione prawem autorskim. Wszelkiego typu teksty, loga, znaki towarowe, grafika, zdjęcia, a także układ i wygląd serwisu są własnością ich twórców i podlegają ochronie prawnoautorskiej. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownia powyższych praw autorskich administracja serwisu bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny. 5. Aktywność użytkowników w serwisie Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do zamieszczania w serwisie swoich informacji, materiałów, tekstów, zdjęć. Każdy Użytkownik w ramach aktywności w obszarze serwisu i konta zobowiązany jest do: - przestrzegania ogólnie przyjętych norm kultury, - stosowania się do obowiązujących przepisów prawa, - bezpiecznego użytkowania serwisu, niezakłócającego działania innych Użytkowników, - niezamieszczania w serwisie treści i materiałów nielegalnych, treści wzywających do nietolerancji, nienawiści, okrucieństwa lub przemocy, - przestrzegania praw innych użytkowników serwisu, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, - wykorzystywania serwisu tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, - niewykorzystywania mechanizmów serwisu do rozsyłania materiałów niechcianych uznawanych za spam; Zgadzasz się, aby wydawca serwisu bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu, jeśli naruszysz warunki niniejszego regulaminu. Każdy zauważony proceder naruszenia praw autorskich powinien natychmiast zostać zgłoszony administracji serwisu bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl . 6. Wyłączenia gwarancji Akceptujesz fakt, że serwis bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl działa w takiej, a nie innej postaci. Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane przez Użytkowników materiały mogą okazać się nierzetelne lub zawierać nieprawdziwe informacje. Oferty zamieszczone w tym serwisie mogą nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Wszelkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem serwisu oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności: - Wydawca serwisu bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl nie gwarantuje prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji umieszczonych w serwisie, - Wydawca serwisu bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl nie gwarantuje, że oferty zamieszczone w serwisie sprostają oczekiwaniom użytkowników w kwestiach merytorycznych. Regulamin korzystania z serwisu internetowego I. Postanowienia ogólne. • Regulamin dotyczy zasad, warunków i zakresu dopuszczalnego korzystania z serwisu internetowego http://bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl prowadzonego przez Grupa Medialna Mariusz Goździcki z siedzibą w Warszawie, ul. Górczeska 224 lok 62 zwanym w dalszej części Zasad „Grupa Medialna ”. • Użytkownikiem jest osoba korzystająca z serwisu internetowe, o którym mowa w pkt. I.1 • Zawartość strony http://bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl stanowi własność Grupa Medialna lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona. II. Obowiązek przestrzegania prawa. • Klient zobowiązuje się do korzystania z serwisu http://bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa. • W przypadku uzyskania przez Grupa Medialna informacji o korzystaniu przez użytkownika z serwisu http://bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Grupa Medialna ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej. : określa zasady publikowania na stronach Portalu ofert przez osoby prywatne zwane Ogłoszeniodawcami oraz agencje , deweloperów, biura, hotele, motele, spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty gospodarcze prowadzące wynajem takowych nieruchomości zwanych Partnerami; określa zasady wysyłania przez Użytkowników informacji o zapotrzebowaniu oraz zapytań o oferty publikowane na łamach Portalu. Grupa Medialna nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych ofert a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Ogłoszeniodawcę lub Partnera nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych ofert odpowiadają wyłącznie Ogłoszeniodawcy i Partnerzy. Grupa Medialna zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ofert publikowanych na stronach Portalu, a także do umieszczania w obrębie treści oferty (bez ingerencji w jej treść) reklamy lub linka do strony partnera serwisu, która ze względu na swoją zawartość może być interesująca dla odbiorcy oferty, w tym reklamy lub strony pośredników finansowych, instytucji kredytowych, firm przewozowych lub podmiotów z branży wykończenia wnętrz. Ogłoszeniodawcy i Partnerzy, publikujący oferty w Portalu, wyrażają zgodę na: upublicznienie danych kontaktowych podanych w ogłoszeniu mające na celu umożliwienie doprowadzenia do transakcji; prowadzenie przez Grupa Medialna wszelkich działań reklamowych mających za przedmiot publikowaną ofertę lub oferty przy pomocy wszystkich dostępnych środków przekazu (mediów). Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd , dokonywanie oszustwa Użytkowników Portalu, w szczególności celowe podawanie w opisach ofert nieprawdziwych danych - np. zaniżonych cen, ponowne wprowadzanie tych samych ofert z innymi numerami w celu oznaczenia ich w portalu symbolem "Nowość" oraz wszelkie inne działania, które w opinii wydawcy Portalu powodują pogorszenie jakości Portalu i jego opinii wśród Użytkowników są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Grupę Medialną do odmowy publikacji naruszających regulamin ofert, a w szczególnych sytuacjach również do rozwiązania umowy publikacji oferty/ofert w trybie natychmiastowym. Podawanie danych kontaktowych do Ogłoszeniodawcy lub Partnera w innych polach opisu oferty niż specjalnie do tego przeznaczone oraz zamieszczanie logo w miejscu przeznaczonym na zdjęcie nieruchomości jest zabronione. Naruszenie tego zakazu uprawnia Grupę Medialną do odmowy publikacji oferty. Odpowiedzialność Grupa Medialna wobec Ogłoszeniodawcy jak i Partnera z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ofert, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanej oferty/ofert lub innych usterek technicznych jest ograniczona do wysokości opłaty poniesionej za publikację oferty/ofert. Całkowitą odpowiedzialność za fałszywe podawanie danych ogłoszeń jak i ich treści ponosi ogłoszeniodawca i to on będzie odpowiedzialny przed organami ścigania. Korzystanie z dostępnych w Portalu usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Grupa Medialna nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie. .Zasady dodatkowego promowania ogłoszeń 1. Portal www.bazanoclegowai.twojemiastopasji.pl udostępnia swoim Użytkownikom dodatkowe opcje promocji ogłoszeń - Wyróżnienia 2. Wyróżnienia ogłoszenia można dokonać poprzez: wykupienie publikacji ogłoszenia w opcji obejmującej Wyróżnienie, podbicie., oznaczenie ogłoszenia znacznikiem 'Wyróżnione' w panelu administracyjnym Partnera. 3. Ogłoszenie posiadające status "Wyróżnione" prezentowane jest na liście wyników wyszukiwania w sekcji "Ogłoszenia wyróżnione" znajdującej się przed pozostałymi ogłoszeniami. 4. Ogłoszenia na liście wyników wyszukiwania posortowanej automatycznie uporządkowane są malejąco wg liczby punktów, a w przypadku jednakowej liczby punktów malejąco wg jakości opisu ogłoszenia. 5. Okres ważności podbicia niezależnie od ilości punktów wynosi 7 dni. Okres ważności podbicia kończy się przed upływem 7 dni jeżeli ogłoszenie zostanie wcześniej usunięte z bazy lub upłynie termin jego ważności. 6. Grupa Medialna nie gwarantuje stałej pozycji wyróżnionego i/lub podbitego ogłoszenia na liście wyników wyszukiwania. Pozycja ogłoszenia może ulec zmianie wskutek działań podejmowanych przez innych ogłoszeniodawców. 7. Zamówienie zewnętrznego banera reklamowego - w Portalu www.nieruchomosci.twojemiastopasji.pl jest możliwość składania zamówień na zewnętrzne banery reklamowe. Wszelkie reklamacje dotyczące produkowanych banerów będą rozpatrywane przez Grupę Medialną w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamacji drogą mailową na adres bazanoclegowai@twojemiastopasji.. Zamówione banery nie podlegają zwrotowi. 7. Pozostałe ustalenia Opublikowane na stronach bazanoclegowa.twojemiastopasji.pl informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Regulamin obowiązuje od 25.08.2015 r. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, a także jego nowe wersje, wchodzą w życie w chwili ich opublikowania w serwisie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach TwojeMiastoPasji.pl ________________________________________ Każdego użytkownika serwisu TwojeMiastoPasji.pl obowiązują aktualne zasady Polityki Prywatności. Podstawową i niezmienną zasadą Polityki Prywatności serwisu TwojeMiastoPasji.pl jest: Informacje o Użytkownikach zgromadzone w serwisie TwojeMiastoPasji.pl nie są sprzedawane, przekazywane ani użyczane innym instytucjom lub osobom trzecim. Dane Osobowe Użytkownik korzystając z serwisu TwojeMiastoPasji.pl nie jest proszony o podawanie swoich danych osobowych. Przy rejestracji w serwisie użytkownik może zostać poproszony jedynie o wpisanie swojego adresu e-mail w formularzu. Dane te są potrzebne do identyfikacji i autoryzacji konta w serwisie. Brak tych danych może zablokować procedurę rejestracji. Może zaistnieć potrzeba podania pełnych danych w przypadkach uzasadnionych, np. płatności za usługę. Jawne Dane Osobowe Część danych osobowych podanych przy zamieszczaniu ofert noclegowych jest widoczna dla wszystkich odwiedzających serwis. Z uwagi na to, iż oferty mają charakter jawny, serwis TwojeMiastoPasji.pl nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych przed innymi osobami lub firmami, które mogą wykorzystać je do innych celów niż pierwotnie przeznaczone. Dlatego też dane te nie podlegają Polityce Prywatności. Wiadomości elektroniczne z serwisu Serwis TwojeMiastoPasji.pl zastrzega sobie prawo do użycia adresów mailowych, podanych podczas rejestracji w celach administracyjnych serwisu (przypomnienie o odnowieniu oferty, itp.). Polityka plików cookies 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu firma Grupa Medialna, umieszczającym pliki pod adresem TwojeMiastoPasji.pl, oraz wszelkimi kombinacjami 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: W czasie korzystania z Portalu Użytkownik może być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest Grupa Medialna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul.Górczewskiej 224 lok. 62, 01-460 Warszawa, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, na zasadach określonych w punkcie 3 poniżej. Użytkownik jednocześnie z zaznaczeniem właściwego pola wyboru oświadcza, że dane osobowe są zgodne z prawdą i dotyczą Użytkownika. Grupa Medialna jest upoważniona do powierzenia przetwarzania danych osobowych osobom trzecim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Grupa Medialna zapewnia Użytkownikom dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie oraz zamierzonym terminie przekazania. Ogłoszeniodawca wykupujący publikację ogłoszenia w abonamencie „Premium” zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) w zakresie koniecznym do wykonania usługi publikacji ogłoszenia w Serwisie Partnera Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez Grupę Medialną nie podanie lub podanie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia danej usługi. 2. Podane dane osobowe mogą być zmieniane przez Użytkownika przy użyciu panelu użytkownika Portalu lub przed administrację Portalu na wniosek Użytkownika. 3. Dane osobowe podane dla niektórych usług będą publicznie dostępne dla innych użytkowników Portalu, chyba że Użytkownik Odwiedzający zaznaczy inaczej. 4. Grupa Medialna nie ponosi odpowiedzialności za opisy, opinie i komentarze Użytkowników Odwiedzających publikowane w Portalu. Pozostają one własnością ich autorów i mogą być zmodyfikowane lub usunięte na życzenie Użytkownika. 5. W związku z niektórymi zamówionymi usługami Grupa Medialna będzie wysyłała powiadomienia na adres e-mail podany przez Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z takich powiadomień. 6. Portal wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika Odwiedzającego. Omowa przyjęcia plików cookies może wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do serwisu. 7. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 8. Grupa Medialna zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Cennika. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich ogłoszenia. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji ?Pomoc? w menu przeglądarki internetowej.
Region
 • centrum [-5]
 • góry [-2]
 • jezioro [0]
 • las [-1]
 • miast [-9]
 • morze [1]
 • pod miastem [1]
 • wieś [-3]


Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 30
Kategorie
 • Apartamenty [1]
 • Domki turystyczne [2]
 • Domy wczasowe [0]
 • Hostele [0]
 • Hotel [5]
 • Kemping [1]
 • Kwatery prywatne [0]
 • Łodzie [0]
 • Motel [0]
 • Ośrodki kolonijne [0]
 • Ośrodki wczasowe [0]
 • Pensjonat [0]
 • Pola biwakowe [1]
 • Schroniska [0]
 • Zakłady uzdrowiskowe [0]


Ostatnio dodane

35 zł
2015-10-12
2015-10-12
40 zł
2015-10-12
35 zł
2015-10-12
150 zł
2015-10-12
25 zł
2015-10-12
15 zł
2015-10-12
25 zł
2015-10-09
2015-10-09
2015-10-09
40 zł
2015-10-09
179 zł
2015-10-09
260 zł
2015-10-09
65 zł
2015-10-09
2015-10-09
2015-10-09

Reklama stopka